องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2566


อบต.หนองหญ้าขาว จัดทำโครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยในวันที่ 13 ธ.ค.2565 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ จากนั้นวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2565 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และกลุ่มอาชีพผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี

2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16
2022-09-02
2022-08-07
2022-07-01