องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวจึงจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและประชาชน

2023-01-14
2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01