องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวจึงจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและประชาชน

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16