องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในตำบลหนองหญ้าขาว ปี 2564


วันที่ 3 - 16 สิงหาคม  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

                     ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว                     

2023-01-14
2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01