องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (2564)


วันที่ 9 ก.ค. 2564 อบต.หนองหญ้าขาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ อสม. และลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลาย

2023-01-14
2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01