องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (2564)


วันที่ 9 ก.ค. 2564 อบต.หนองหญ้าขาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ อสม. และลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลาย

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16