องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงาน (2564)


ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนองหญ้าขาว เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และฟังธรรม ณ วัดลำบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงาน

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16