องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงาน (2564)


ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนองหญ้าขาว เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และฟังธรรม ณ วัดลำบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงาน

2023-01-14
2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01