องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563


วันที่ 11 ม.ค. 63 อบต.หนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย ส.จ.ศิริพงศ์ มกรพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน การประกวดร้องเพลง การตอบคำถามชิงรางวัล และมอบของที่ระลึกให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16