องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (2563)


อบต.หนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และประชาชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (21 ม.ค.63)
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16