องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน (2562)


วันที่ 30 ส.ค.62 อบต.หนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2562 โดยนายอนันต์ สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าขาว
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12