องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (19 ก.ย.62)


อบต.หนองหญ้าขาว และจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวะยาววนาราม หมู่ ๔ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงาน และการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของหน่วยราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12