องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการสิ่งประดิษฐ์และแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิ่ล (2562)


วันที่ 19 ก.ย.62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์และแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิ่ล โดยจัดแสดงผลงานของนักเรียน ณ วัดวะยาว เพื่อกระตุ้นให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน เกิดความตื่นตัวในการนำขยะรีไซเคิ่ลมาใช้ประโยชน์
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12