องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน (2562)


วันที่ 19 ก.ย.62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดทำโครงการรณรงค์และให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ณ วัดวะยาว เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองหญ้าขาว มีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์  
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12